#1 portal randkowy z możliwością tworzenia grup zainteresowań dla osób po 50-tce

Regulamin

REGULAMIN SERWISU RANDKOWEGO UROKLIWY SENIOR

 

I. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, regulujący zasady korzystania z Serwisu

 2. Serwis – strona internetowa na której zlokalizowany jest portal randkowy prowadzony pod adresem www.urokliwysenior.pl

 3. Właściciel Serwisu– Mi Bambini Magdalena Kromolicka-Rajewska, ul. Rejtana 4/34 60-653 Poznań, e-mail: kontakt@urokliwysenior.pl, numerem telefonu: +48 601 344 415.

 4. Użytkownik – każda osoba korzystająca z usług Serwisu prowadzonego pod adresem www.urokliwysenior.pl. Z Serwisu mogą korzystać osoby które ukończyły 18 lat, jednakże Serwis skierowany jest głównie do osób w wieku 55 lat i powyżej.

II. Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem mogą być zarówno świadczenia nieodpłatne, jak i odpłatne. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna, dodatkowo płatne usługi świadczone są tylko na wyraźne zlecenie Użytkownika po uiszczeniu stosownej opłaty. Przed skorzystaniem ze świadczenia odpłatnego Użytkownik informowany jest, że dane świadczenie jest odpłatne oraz jaki jest jego koszt.

 2. Niniejszy regulamin wskazuje zasady i warunki korzystania z usług Serwisu na rzecz Użytkowników które stanowią w szczególności:

 1. Usługi bezpłatne:

 • założenie i prowadzenie konta Użytkownika w Serwisie

 • tworzenie grup

 • przeglądanie profili Użytkowników

 • wysłania przez czat jednej wiadomości dziennie do wybranego Użytkownika

 • wyszukiwanie profili

 • tworzenie listy ulubionych Użytkowników

 • newsletter

 1. Usługi płatne

 • zakup karty podarunkowej która uaktywnia konto premium

 • wykupienie konta premium w ramach którego dodawane są następujące korzyści: wysłania nieograniczonej liczby wiadomości przez czat; wyróżnienie profilu tj. dodatkowe oznaczenie na liście oraz w profilu, a także losowe pojawianie się na dashboard u innych Użytkowników w sekcji wyróżnionych profili; dostęp do listy “Kto dodał mnie do ulubionych”.

 1. Przedmiotem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem nie jest ani kojarzenie małżeństw, ani pośrednictwo matrymonialne, ani aktywność zorientowana na bezpośrednie ustanowienie związku partnerskiego lub małżeństwa.

 2. Serwis oferuje swoje usługi wyłącznie w celach prywatnych. Rejestrując się do Serwisu Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać Serwis wyłącznie do celów prywatnych, a nie zarobkowych lub zawodowych.

 3. Każdy Użytkownik może się kontaktować ze właścicielem Serwisu za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronach Serwisu, za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie wiadomość na adres e-mail: kontakt@urokliwysenior.pl, numerem telefonu: +48 601 344 415

 4. Dostęp do usług Serwisu może być ograniczony lub niemożliwy w przypadku przeprowadzania prac konserwacyjnych systemów informatycznych lub wystąpienia awarii niezależnych od Właściciela Serwisu. Jednocześnie dopełnimy wszelkich starań, aby utrudnienia tego typu występowały możliwie jak najrzadziej i możliwie jak najkrócej.

 1. Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu, Konta Użytkownika należy zgłaszać na adres mailowy adres e-mail: kontakt@urokliwysenior.pl, lub numerem telefonu: +48 601 344 415

 2. Publikowane przez Użytkowników w Serwisie treści typu komentarze, oceny, recenzje, wypowiedzi, są ich prywatnymi opiniami.

 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym. Serwis ma prawo zablokować dostęp do Serwisu, jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu naruszając przepisy prawne; naruszając jedno lub więcej praw osób trzecich lub też łamie obowiązujące obecnie obowiązki klienta Obowiązki Klienta. Blokada dostępu lub usunięcie konta ze wskazanych powyżej przyczyn nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty za zamówione świadczenie.

 4. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Użytkownik dokonuje zamówienia na produkt lub usługę bezpośrednio na stronie Serwisu pod adresem urokliwysenior.pl

 2. Zakup Karty podarunkowej

 1. Zakupu może dokonać zarówno Użytkownik zalogowany jak i niezalogowany.

 2. Zakupu karty podarunkowej dokonuje się na podstronie Serwisu poprzez wybranie okresu przez jaki będzie obowiązywało konto premium, wpisanie imienia, adresu e-mail oraz dokonanie płatności w Serwisie.

 3. Po udanej transakcji przez system płatności, na maila Użytkownik otrzymuje wygenerowany przez system kod, w przypadku przelewu tradycyjnego mail z kodem zostanie po zaksięgowaniu płatności na koncie Serwisu.

 4. Kod może być wykorzystany przez Użytkownika który zakupił kartę podarunkową lub przekazany innej dowolnej osobie która będzie mogła wykorzystać kod do uruchomienia konta premium

 5. Aby skorzystać z kodu należy go wpisać w odpowiednie pole na koncie Użytkownika. Zaakceptowanie wpisanego kodu automatycznie uruchamia konto premium.

 6. Kod z karty podarunkowej jest ważny bezterminowo.

 7. Okresy obowiązywania konta premium oraz ceny poszczególnych pakietów dostępne są w polach wyboru podczas zakupu Karty podarunkowej.

 8. W celu odnowienia konta premium konieczne jest ponowne wykupienie usługi.

 1. Zakup konta premium

 1. Zakupu może dokonać jedynie Użytkownik zalogowany.

 2. Zakupu karty podarunkowej dokonuje się na podstronieSerwisu poprzez wybranie okresu przez jaki będzie obowiązywało konto premium oraz dokonanie płatności w Serwisie.

 3. Po udanej transakcji przez system płatności, konto premium zostanie automatycznie odblokowane, w przypadku przelewu tradycyjnego konto premium zostanie odblokowane ręcznie po zaksięgowaniu płatności na koncie Serwisu.

 4. Okresy obowiązywania konta premium oraz ceny poszczególnych pakietów dostępne są w polach wyboru podczas zakupu usługi.

 5. W celu odnowienia konta premium konieczne jest ponowne wykupienie usługi.

 1. W formularzu zamówienia Użytkownik dokonuje:

 1. wyboru produktu lub usługi,

 2. wyboru sposobu płatności.

 1. Po złożeniu zamówienia na podany przez Użytkownika adres e-mail przesyłana jest wiadomość z informacją o złożonym zamówieniu.

 2. Realizacja zamówienia przez Serwis następuje po otrzymaniu zapłaty za zamówiony towar.

 3. Brak zrealizowanej wpłaty przez Użytkownika w ciągu 7 dni tj. w przypadku przelewu tradycyjnego, spowoduje anulowanie zamówienia

 4. Po zweryfikowaniu zamówienia na adres mailowy wskazany przez Użytkownika przyjdzie wiadomość z informacją dotyczącą potwierdzenia przyjęcia zamówienia co jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

IV. Warunki płatności w sklepie internetowym i koszty dostawy

 1. Ceny produktów i usług w Serwisie zostały podane w złotych polskich i zwierają należne podatki.

 2. Sprzedawca nie jest płatnikiem podatku VAT.

 3. Każdy produkt i usługa posiadają swoją cenę i cena ta jest wiążąca w momencie złożenia przez Użytkownika zamówienia.

 4. Serwis ma prawo do:

 1. zmiany ceny produktów i usług,

 2. usuwania i wprowadzania nowych produktów i usług do oferty,

 3. przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych,

 4. wprowadzania zmian w ofertach promocyjnych.

 1. Uprawnienia opisane w powyższym punkcie nie mają wpływu na ceny produktów i usług zakupionych i zamówionych przed wejściem w życie ofert promocyjnych lub zmienionych cen.

 2. Dostępne są następujące formy płatności za zamówione produktów i usługi:

 1. przelew tradycyjny bankowy

 2. przelew elektroniczny

 3. płatność kartą

 4. płatnoś

 5. BLIK

 6. płatność ratalna

 7. płatność odroczona

 1. Zastrzegamy sobie możliwość zablokowania niektórych forma płatności dla wybranych produktów.

 2. W przypadku zakupu produktów i usług w Serwisie koszty dostawy nie występują.

V. Terminy realizacji

 1. Na uruchomienie usługi premium na koncie Użytkownika lub wysłanie kodu Serwis ma 24 godziny od dokonania płatności lub zaksięgowania wpłaty od Użytkownika na koncie Serwisu w przypadku przelewu tradycyjnego. Jest to maksymalny okres wynikający z wystąpienia siły wyższej, z reguły produkt dostarczany jest automatycznie po dokonaniu płatności.

 2. Powyższe terminy nie dotyczą sprzedaży produktów lub usług w systemie przedsprzedaży lub uruchamianych okresowo. W takim przypadku informacja nt. terminów dostawy Użytkownik będzie informowany w opisie tychże produktów lub usług.

VI. Prawo odstąpienia od umowy

  1. Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy treści i usług cyfrowych, jeśli Konsumentodbierze zakupione produkty przed upływem 14-dniowego terminu upoważniającego do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

  2. Sprzedawca przed przystąpieniem do spełnienia świadczenia tj. przed sprzedażą treści i usług cyfrowych w formie plików do pobrania lub odtworzenia w serwisie, każdorazowo wyraźnie poinformuje Konsumenta, że rozpoczęcie i pełne wykonanie usługi przed upływem 14-dniowego terminu upoważniającego do odstąpienia od umowy zawartej na odległość będzie skutkowało utratą prawa do odstąpienia od umowy.

 1. Konsumentkażdorazowo odbierając treść lub usługę cyfrową przed upływem 14-dniowego terminu upoważniającego do odstąpienia od umowy zawartej na odległość akceptuje, że odstępuje od przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy i zwrotu produktu zakupionego drogą elektroniczną oraz oświadcza, że został poinformowany o utracie prawa odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości.

 2. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o utracie prawa do odstąpienia od umowy przez Konsumenta prześle na jego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania takiej zgody.

 3. Jeżeli Konsument nie utraci prawa do odstąpienia od umowy to może odstąpić od umowy w terminie 14 dni.

 4. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Przedsiębiorcy.

 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać przesłane za pośrednictwem formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na naszej stronie lubw formie pisemnej na adres email kontakt@urokliwysenior.pl, lub pocztą tradycyjną na adres: Mi Bambini Magdalena Kromolicka-Rajewska, ul. Rejtana 4/34 60-653 Poznań przy czym za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy uznajemy dzień nadania oświadczenia.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

 2. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

 3. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 4. Zwrotu płatności za treść cyfrową Sklep dokonuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumentao odstąpieniu od umowy.

 5. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumentaprzy zakupie, chyba, że Konsumentwyraźnie wskazał inną formę zwrotu płatności.

VII. Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć treść cyfrową lub usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu umowy. Odstępstwo od tej zasady wymaga wyraźnego porozumienia stron.

 2. Treść cyfrowa jest dostarczona w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do niej lub jej pobranie, zostały udostępnione Konsumentowi lub wirtualnemu urządzeniu, które ten Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.

 3. Usługa cyfrowa jest dostarczona w chwili, gdy Konsument lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które ten Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.

 4. Jeśli Sprzedawca nie dostarczył treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeśli mimo wezwania Sprzedawca nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument może odstąpić od umowy.

 5. Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania Sprzedawcy do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:

  1. Z oświadczenia Sprzedawcy lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub

  2. Konsument i Sprzedawca będący przedsiębiorcą uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.

 1. Zasady, o których mowa w ust. 1-5 powyżej nie dotyczą̨ sytuacji, gdy umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika.

 2. Jeśli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową Konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.

 3. Sprzedawca będący przedsiębiorcą̨ może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową tylko jeśli takie doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

 4. Sprzedawca doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową na własny koszt, w rozsądnym czasie, nie później niż w ciągu 14 dni od chwili, w której dowiedział się od Konsumenta, o braku zgodności z umową i bez nadmiernych niedogodności dla tego Konsumenta. W razie, gdyby doprowadzenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową miało przekroczyć termin 14 dni Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Konsumenta o ryzyku przekroczenia tego terminu wskazując ostateczny termin doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową. W takim przypadku Konsument będzie mógł zgodzić sięna doprowadzenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w dodatkowym, ostatecznym terminie, lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.

 5. Doprowadzenie do zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uwzględniać będzie charakter oraz cel, w jakich są wykorzystywane treści cyfrowe lub usługi cyfrowe.

 6. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeśli:

 1. doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,

 2. Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową

 3. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo z

 4. e Sprzedawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową,

 5. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania przez Konsumenta, z żądania doprowadzenia do zgodności z umową,

 6. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, z

 7. e nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 1. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy zwróci temu Konsumentowi cenę należną wskutek skorzystania przez niego z prawa odstąpienia od umowy lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny. Zwrot ceny nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba z

 2. e Konsument ten wyraźnie zgodził się̨ na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się̨ dla niego z żadnymi kosztami.

 3. W przypadkach nie wymienionych w Regulaminie reklamacje będą̨ rozpatrywane zgodnie z regulacjami Ustawy o prawach konsumenta

 4. Reklamacje można składać w szczególności poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na kontakt@urokliwysenior.pl

 5. Zgłoszenia można również składać pisemnie na MI Bambini Magdalena Kromolicka-Rajewska, ul. Rejtana 4/34 60-653 Poznań.

 6. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane ułatwiające jej rozpoznanie:

 1. oznaczenie Konsumenta: imię̨ i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz ewentualnie adres do korespondencji (pocztowej),

 2. numer zamówienia, którego dotyczy zgłoszenie,

 3. przedmiot reklamacji,

 4. okoliczności uzasadniające reklamację,

 5. żądanie Konsumenta.

 1. Reklamacja powinna zostać złożona w języku polskim.

 2. Reklamacje dotyczące Sklepu, w szczególności dotyczące Towarów rozpatruje Sprzedawca

 3. Sprzedawca ustosunkuje się do prawidłowo złożonej reklamacji Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Sprzedawca udziela Konsumentowi odpowiedzi drogą elektroniczną (na wskazany w reklamacji adres poczty elektronicznej) albo pisemnie (na wskazany w reklamacji adres pocztowy). Brak odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji uważa się̨ za jej uwzględnienie przez Sprzedawcę.

VIII. Odpowiedzialność cywilna Serwisu

 1. Serwis nie odpowiada w żaden sposób w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa za materiały i dane przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników oraz za ich prawdziwość, rzetelność i autentyczność.

 2. Bezpośrednie podjęcie kontaktu pomiędzy Użytkownikami Serwisu następuje wyłącznie za obopólną zgodą. Serwis nie ponosi tym samym odpowiedzialności, jeśli w okresie obowiązywania umowy nie zostanie podjęty żaden kontakt. Serwis dokłada natomiast wszelkich starań w zakresie pośrednictwa w kontaktach pomiędzy Użytkownikami Serwisu poprzez zapewnienie odpowiednich warunków technicznych. Serwis nie odpowiada za zdarzenia, które mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami, którzy poznali się za pośrednictwem Serwisu.

 3. Serwis nie odpowiada za bezprawne pozyskanie danych osobowych klienta przez osoby trzecie, np. w formie dostępu do bazy danych przez hakerów.

 4. Serwis nie odpowiada za nadużywanie przez innych danych i informacji. Serwis nie odpowiada tym samym również w przypadkach, gdy informacje, które Klient sam udostępnił osobie trzeciej, wykorzystywane są przez osobę trzecią w sposób bezprawny.

IX. Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie podane przez siebie dane. Zapewnia on, że podane przez niego dane są prawdziwe. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać danych osób trzecich jako własnych. Podawanie fałszywych danych narusza postanowienia umowy oraz Warunków Ogólnych i może wiązać się z podjęciem przez Serwis stosownych kroków prawnych.

 2. Użytkownik zobowiązuje się do utrzymywania danych podanych w Serwisie, w szczególności danych kontaktowych oraz danych płatniczych, w stanie zaktualizowanym.

 3. Serwis uprawniony jest do sprawdzania treści profilu, w tym zamieszczanych zdjęć, pod względem ich zgodności z prawem oraz niniejszym regulaminem. Serwis uprawniony jest do odrzucania, zmiany, a nawet usuwania treści danych.

 4. Użytkownik nie powinien podawać informacji, które nie są od niego wyraźnie wymagane. Dotyczy to w szczególności nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, adresu strony internetowej, numeru telefonu

 5. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie korzystać z Serwisu w celu:

 1. rozsyłania materiałów szkalujących, gorszących, pornograficznych lub sprzecznych z prawem

 2. grożenia, nękania, zniesławiania itp.;

 3. obiecywania, lub żądania świadczeń pieniężnych;

 4. naruszania praw osób trzecich.

 1. Klient zobowiązuje się ponadto do:

 1. niewprowadzania do Serwisu danych zawierających wirusy (zainfekowanego oprogramowania);

 2. niewprowadzania do Serwisu danych zawierających oprogramowanie lub inne materiały chronione prawem autorskim lub prawem własności przemysłowej, chyba że Klient jest posiadaczem danego prawa lub posiada konieczną zgodę posiadacza prawa do korzystania z oprogramowania lub materiałów;

 3. niekorzystania z Serwisu w sposób mogący negatywnie wpływać na dostępność oferty Serwisu dla innych Użytkowników;

 1. Naruszenie przez Użytkownika jednego ze wskazanych powyżej obowiązków może prowadzić do wypowiedzenia stosunku umownego przez Serwis, co związane jest z natychmiastowym zablokowaniem dostępu do Serwisu. Wszelkie roszczenia ze strony Serwisu względem Użytkownika pozostają aktualne.

 2. Serwis uprawniony jest, bez zgody i powiadomienia Użytkownika, do usunięcia konta Użytkownika, który nie korzysta z bezpłatnego Serwisu przez okres przynajmniej sześciu (6) miesięcy. Działanie to służy po pierwsze ochronie danych Użytkownika, gdyż Serwis przyjmuje, że po upływie tego terminu Użytkownik nie jest już zainteresowany przechowywaniem jego danych, po drugie działanie to służy oczyszczeniu bazy danych Serwisu z nieaktywnych Użytkowników, co równoznaczne jest z poprawą jakości oferowanej usługi.

X. Prywatność i bezpieczeństwo

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania z usług Serwisu jest Usługodawca.

 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji oraz na podstawie zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Serwisie.

 3. Przy korzystaniu z Serwisu prosimy o wyrażenie zgody na używanie ciasteczek zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu. Informacje na temat plików cookies wykorzystywanych w serwisie znajduje się w polityce prywatnośc izawartej na stronie serwisu.

 4. Do zabezpieczenia formularzy przed spamem wykorzystana jest reCAPTCHA.

 5. Bezpieczeństwo zgodne z zasadami frameworka Laravel - dostarcza biblioteki, które automatycznie dbają o bezpieczeństwo wszystkich zapytań skierowanych do bazy danych. Wszystkie akcje wykonywane przez użytkownika są walidowane tzn. dane są filtrowane i przepuszczane są tylko te, które spełniają określone założenia systemu. Pozwala to zabezpieczyć stronę przed atakami typu SQL Injection, XSS, CSRF. Panel administracyjny jest zabezpieczony logowaniem, gdzie hasło administratora jest hashowane funkcją bcrypt. (hashowanie z solą).

 6. Witryna jest zabezpieczona certyfikatem SSL poświadczającym wiarygodność domeny bądź domeny oraz jej właściciela. Certyfikat SSL potwierdza bezpieczeństwo szyfrowania danych przesyłanych pomiędzy użytkownikiem a serwerem. Jest gwarantem zachowania poufności danych i całej komunikacji.

 7. Zdjęcia dodawane przez Użytkownika wymagają przed publikacją akceptacji przez Serwis.

XI. Zmiany w regulaminie

 1. Sprzedawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:

 1. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż towarów lub świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływającą na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów, w przypadku gdy którakolwiek z tych okoliczności pociągnie za sobą konieczność zmiany Regulaminu;

 2. zmiana sposobu świadczenia Usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi w przypadku, gdy pociągnie to za sobą̨ konieczność zmiany Regulaminu (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);

 3. zmiana zakresu lub sposobu świadczenia Usług elektronicznych, do których stosują̨ się̨ zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub Usług elektronicznych objętych Regulaminem.

 1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Sklepie oraz za pomocą̨ wiadomości, przesłanej na podany przy zawieraniu umowy o świadczenie Usług elektronicznych, tj. rejestracji Konta, przez Użytkownika adres e-mail, co strony uznają̨ za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Użytkownik mógł zapoznać się z jej treścią.

 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie nie wcześniej niż z upływem 30 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Użytkowników, którzy zawarli umowęo oświadczenie Usług elektronicznych, mają oni prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług elektronicznych w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy sprzedaży zawarte przez Użytkownika i Sprzedawcę̨ przed zmianą Regulaminu.

 3. Zmiana regulaminu pozostaje bez znaczenia dla zawartych umów sprzedaży przed zmianą regulaminu.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Autorskie prawa do Sklepu, a także elementów Sklepu oraz układu i kompozycji tych elementów, przysługują̨ sprzedawcy, z wyjątkiem oznaczeń partnerów Sprzedawcy. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z ww. treści, nieodpłatnie, a także do korzystania z treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Użytkowników w ramach Sklepu, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.

 2. Użytkownik, akceptując Regulamin, oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni je akceptuje oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 3. Umowa sprzedaży oraz umowa o świadczenie usług drogą elektronicznych zawierana jest między Użytkownikiem a Sprzedawcą.

 4. W sprawach nieuregulowanych w umowie (w tym w Regulaminie) zastosowanie znajdują̨ przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także innych odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 7. Użytkownik będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży.

 2. Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j.: Dz.U. z 2020, poz. 1706 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą.

 3. Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 4. Użytkownik może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

Data publikacji regulaminu: 10.10.2022 r.

 

Do pobrania:

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Reklamacja usługi

Poprzez Twoje ustawienie przeglądarki pozwalające zapisywać i udostępniać dane zapisane w plikach cookies wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych przez Urokliwy Senior Zenon Kromolicki ul. Plebańska 4a 60-653 Poznań, w celu poprawieniu funkcjonalności serwisu oraz remarketingu usług. Możesz zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć. Zanim klikniesz "OK, akceptuję", zapoznaj się z informacjami w Polityce prywatności i dokonaj dobrowolnego oraz świadomego wyboru.

Ok, akceptuję